Ceník

Ceny půjčovny a lekcí

PŮJČOVNA SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ

Zapůjčený předmět Cena za den 
Koloběžka KOSTKA 250 Kč Při zapůjčení požadujeme vratnou zálohu 2000 Kč/koloběžka
Nordic walking hole 100 Kč Při zapůjčení požadujeme vratnou zálohu 300 Kč/pár holí

Ke koloběžkám půjčujeme zdarma zámky a pumpičky. Helmy je možné zapůjčit po dohodě. Koloběžky KOSTKA jsou vhodné pro děti s výškou postavy cca od 140 cm. Pro delší zápůjčky možná sleva.

LEKCE KOLOBĚHU A NORDIC WALKING

Skupinové lekce  150 Kč/os./90 min.
Lekce pro jednotlivce nebo dvojice 400 Kč/lekce/90 min.
Jiné typy lekcí, team building, vyjížďky s průvodcem apod.  dle dohody

Podmínky půjčovny v kostce

  • Pro zapůjčení koloběžek požadujeme vratnou zálohu 2000 Kč/koloběžka.
  • Pro zapůjčení všech předmětů požadujeme předložení dvou dokladů totožnosti.
  • Půjčitel je povinen seznámit se s výpůjčním řádem a svým podpisem jej odsouhlasit.
  • Půjčitel musí být starší 18 let.
  • Půjčitel je povinen zkontrolovat při převzetí stav půjčovaných předmětů.
  • Půjčitel se podpisem smlouvy o zápůjčce zavazuje k převzetí plné odpovědnosti za sebe i osoby mladší 18 let, které budou zapůjčené předměty využívat, za zapůjčené předměty, i za případnou újmu na zdraví nebo škodu na věcech movitých i nemovitých vzniklou při používání zapůjčených předmětů.
  • Zapůjčené předměty musejí být vráceny v dohodnutém čase, za každou započatou hodinu prodlení je účtován poplatek 100 Kč/zapůjčený předmět.
  • Ostatní podmínky jsou uvedeny ve výpůjčním řádu.

Rezervace

Rezervace je třeba učinit předem telefonicky či e-mailem. Pokud tak neučiníte, nemůžeme Vám zaručit, že bude požadovaný předmět k dispozici.